BAGAIMANA MENGGUNA "MY PRODUCT" SHOPEE SELLER CENTRE - MASTER CLASS SHOPPERMANIAC

BAGAIMANA MENGGUNA "MY PRODUCT" SHOPEE SELLER CENTRE

BAGAIMANA MENGGUNA "MY PRODUCT" SHOPEE SELELR CENTRE

DAPATKAN TUTORIAL PENUH SHOPEE SELLER- KLIK  DI SINI

Di dalam artikel ini:

  • Apa fungsi-fungsi My Product 
  • Bagaimana Memadan Produk Listing
  • Membetulkan Produk Violation BAGAIMANA MENGGUNA "MY PRODUCT" SHOPEE SELELR CENTRE

Di bahagian Product Shopee Seller Centre terdapat kolum "My Product".

Di dalam bahagian ini terdapat :

  • All
  • Live
  • Sold Out
  • Reviewing
  • Violation
  • Delisted


ALL: Ialah jumlah semua produk yang terdapat di kedai Shopee and termasuk  sold out, reviewing, violation dan Delisted.

LIVE: Ialah produk yang terdapat dan dijual di kedai Shopee anda.

SOLD OUT: Ialah produk yang kehabisan stok akan dimasukkan secara automatik ke kolum ini.
BAGAIMANA MENGGUNA "MY PRODUCT" SHOPEE SELELR CENTRE

REVIEWING : Ialah produk yang baru anda masukkan atau edit dan Shopee merasakan ia perlu melalui proses pengesahan.


VIOLATION: Adalah produk yang telah melanggar peraturan polisi Shopee.
Terdapat 3 jenis Violation iaitu:

BAGAIMANA MENGGUNA "MY PRODUCT" SHOPEE SELELR CENTRE

Suspended:
Shopee boleh menggantung senarai yang melanggar Dasar Listing kami. Anda perlu mengambil tindakan atas listing anda dengan secepat mungkin untuk mengelakkan kerugian jualan serta penerimaan mata penalti kerana pelanggaran listing.


Deboosted: 

Listing dengan pelanggaran kecil akan dideboost. Listing ini akan mempunyai kedudukan carian yang lebih rendah sehingga penjual telah mengambil tindakan untuk mengubah suai kategori yang betul dan memastikan pelanggaran telah diselesaikan.


Walau bagaimanapun, listing yang mempunyai pelanggaran spam yang berisiko tinggi (contohnya: item dewasa yang disenaraikan dalam kategori yang salah) yang berulang kali ditandakan di bawah kategori spam akan digantung atau dipadamkan tanpa amaran dan penjual akan menerima mata penalti di bawah Sistem Mata Penalti Penjual.


Shopee Deleted:

Dimana Shopee sendiri akan memadamkan produk anda kerana melanggar polisi Shopee secara serius.
DELIST:  Mengubah status listing anda dari Live ke Delisted, yang membolehkan anda menyembunyikan senarai buat sementara waktu tanpa kehilangan data dan review pelanggannya.


Anda boleh mengambil tindakan awal memadam produk anda jika merasakan ia melanggar polisi Shopee:


Bagaimanakah saya memadam listing saya?


Untuk memadam satu produk


1. Klik pada ikon tiga titik.


2. Pilih produk yang ingin dipadam

BAGAIMANA MENGGUNA "MY PRODUCT" SHOPEE SELELR CENTRE

Untuk memadam beberapa produk


1. Pilih produk untuk dipadam.


2. Klik pada Delist di bahagian bawah halaman.


BAGAIMANA MENGGUNA "MY PRODUCT" SHOPEE SELELR CENTRE

Menyemak dan membetulkan listing yang digantung


Shopee boleh menggantung senarai yang melanggar Dasar Listing kami. Anda perlu mengambil tindakan atas listing anda dengan secepat mungkin untuk mengelakkan kerugian jualan serta penerimaan mata penalti kerana pelanggaran listing.


Anda boleh menyemak listing yang digantung di halaman Produk yang digantung.

Perincian listing anda yang digantung semuanya boleh didapati di sini:Di bawah tab Action Required, anda akan melihat maklumat berikut mengenai listing yang digantung:


1. Suspended History menunjukkan rekod listing yang digantung dalam 3 bulan terakhir, termasuk tindakan yang diambil untuk mengatasi pelanggaran listing serta sebab pelanggaran.2. Filter Violation Type membolehkan anda mencari produk yang digantung mengikut jenis pelanggaran.


3. Status listing produk menunjukkan sama ada Banned atau Under Review.


4. Updated On menunjukkan bila kali terakhir produk dikemas kini.


5. Deadline menunjukkan tarikh terakhir penjual perlu menyunting listing yang digantung.


6. Violation Type menunjukkan sama ada listing merupakan listing terlarang, pemalsuan, pelanggaran IP, masalah spam, atau lain-lain.


7. Violation reason menjelaskan mengapa penyenaraian digantung.


8. Suggestions menunjukkan apa yang boleh dilakukan dengan listing anda agar ia mematuhi Dasar Listing Shopee.


9. Actions membolehkan anda menyunting, delist, memadam, atau memuat naik dokumen sokongan untuk listing anda yang bermasalah. Hanya tindakan yang boleh diambil akan dipaparkan.


Di bawah tab Shopee Deleted, anda akan melihat maklumat yang serupa atas listing yang telah dipadam oleh admin Shopee, dengan perbezaan berikut:1. Delete Time membolehkan anda menyusun listing berdasarkan tarikh dipadam.


2. Actions hanya membolehkan anda mengesahkan bahawa listing telah dipadam. Setelah listing dipadam, listing tersebut tidak dapat diaktifkan semula. Setelah anda memilih Confirm, listing akan dikeluarkan.


Menyunting listing yang ditangguhkan


Sunting butiran listing anda jika ia mengandungi maklumat yang tidak tepat atau mengelirukan. 


Sebagai contoh, jika anda menyiarkan listing anda dalam kategori yang salah, pilih Edit untuk mengemas kini kategori produk anda.Catat Ulasan